PINIGŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

Jei pasikeistų planai ir dalyvauti nebegalėsite, informuokite mus likus bent 5-ioms dienoms iki mokymų pradžios – perkelsime Jūsų registraciją į ateinančius tos pačios temos mokymus.

Pinigų grąžinimo politika:

– pranešus likus 14 ar daugiau dienų iki mokymų – grąžiname 100%

– pranešus likus 3-14 dienų iki mokymų – grąžiname 50%

– pranešus likus 3 dienoms ar mažiau – mokesčio negrąžiname

Šios naudojimosi internetiniu puslapiu ir pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi interneto svetaine https://kdoesnikov.com (toliau – Interneto svetainė) taisykles bei pirkimo taisykles Interneto svetainėje, priklausančioje UAB My Studio (toliau – kodesnikov.com arba mes).

NAUDOJIMASIS INTERNETO SVETAINE

Atvykdamas į šią Interneto svetainę ar ja naudodamasis bet kuris naudotojas (toliau – Jūs) sutinka su šiomis Taisyklėmis ir visomis kitomis kodesnikov.com taisyklėmis, sąlygomis bei politikomis. Šios Taisyklės taip pat nustato pirkimo bei su tuo susijusias sąlygas, todėl Jūs visada turite būti su jomis susipažinę ir elgtis taip, kaip nustatyta.

Tuo atveju, jeigu Jūs nesutinkate su visomis sąlygomis, Jūs negalite naudotis šia Interneto svetaine ar kodesnikov.com teikiamomis paslaugomis. Be to, jeigu Jūs neturite teisės sudaryti sutarčių su kodesnikov.com, Jūs taip pat negalite pirkti, naudodamasis Interneto svetaine, ar kitaip ja naudotis.

kodesnikov.com gali bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles, o kiekvienas pakeitimas įgauna galią nuo jo paskelbimo Interneto svetainėje momento. Jūs prisiimate visą atsakomybę dėl susipažinimo su šiomis Taisyklėmis kiekvieną kartą, kai naudojatės Interneto svetaine ar perkate joje siūlomas prekes. Prekės šiose Taisyklėse reiškia bet kokias prekes, kurias įmanoma nusipirkti naudojantis Interneto svetaine.

PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS

Nepaisant to, jog kodesnikov.com siekia, kad Interneto svetainė būtų prieinama 24 valandas per parą. Nepaisant to, mes negalime būti atsakingais, jeigu Interneto svetainė yra neprieinama kuriuo nors metu ir dėl bet kokios priežasties, laiko tarpu ar iš kurios nors jurisdikcijos.

ATSAKOMYBĖ

kodesnikov.com dės pagrįstas pastangas tam, kad Interneto svetainėje pateiktas turinys būtų tikslus bei aktualus. Tačiau mes negalime būti atsakingi prieš Jus ar bet kokį trečiąjį asmenį už bet kokio dydžio ar pobūdžio Jūsų arba trečiųjų šalių žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginę ar netiesioginę bei turtinę ar neturtinę žalą arba nuostolius, susijusią deliktinę ar sutartinę atsakomybę, negautas pajamas ar pelną, netesybas (baudą, delspinigius), taip pat nuostolius bet kokiu būdu susijusius su normalios verslo veiklos sutrikdymu.

kodesnikov.com negali būti laikoma atsakinga už kitų svetainių nuorodų ar turinio, nukreipto į Interneto svetainę, padarytą žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusius su kompiuteriniais virusais, kurie gali užkrėsti įrenginį, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę. kodesnikov.com taip pat nėra atsakinga už Jūsų naudojimąsi Interneto svetaine, naršymą joje ar bet kokios informacijos ar duomenų atsisiuntimą iš Interneto svetainės.

Interneto svetainėje priimtos informacijos Jūs neturėtumėte priimti tiesiogiai ar pažodžiui, neatsižvelgiant į kontekstą, pateikiamas sąlygas bei aprašymus. Didžiausia teisės aktų leidžiama apimtimi kodesnikov.com apsiriboja visą atsakomybę dėl suteikiamų garantijų ar sąlygų, susijusių su šios Interneto svetainės veikla.

Tuo atveju, jeigu kodesnikov.com atsakomybė yra nustatyta įstatymų ir neapribota šiose Taisyklėse, mes galime būti laikomais atsakingais tik tuo atveju, jeigu Jūs pirkote prekes iš mūsų. Šios Taisyklės ar bet kokios mūsų suteikiamos garantijos negalioja, jeigu prekės buvo pirktos per distributorių ar bet kokį kitą asmenį.

PIRKIMAS

kodesnikov.com siūlomas paslaugas Jūs galite pirkti tik savo vardu, naudojantis savo paskyromis ir prisiimant už tai atsakomybę. Nuo to momento, kai gaunate užsakymo patvirtinimą el. paštu, Jūsų užsakymas negali būti atšauktas, išskyrus atvejus, kai priešingai yra aiškiai susitarta tarp Jūsų ir kodesnikov.com.

MOKĖJIMAI

kodesnikov.com neteikia finansinių, mokėjimo, pinigų pervedimo ir / ar su tuo susijusių paslaugų, todėl kiekvieną kartą, kai Jūs atliekate mokėjimą kodesnikov.com, Jūs naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. Mes negalime būti laikomi atsakingais dėl bet kokių trečiųjų asmenų paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, šiose Taisyklėse nurodytas paslaugas.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Bet koks turinys paskelbtas Interneto svetainėje taip pat kodesnikov.com paslaugos yra ginamos autorių ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis. Jūs negalite šio turinio naudoti komerciniais tikslais ar bet kokiais kitais tikslais.

MOKESTINĖS NUOSTATOS

kodesnikov.com savo veikloje remsis ta finansine informacija, kurią pateiksite Jūs. kodesnikov.com nėra laikoma mokesčių mokėtoju, išskyrus tuos atvejus, kai mokestinę naštą tiesiogiai nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visi kiti mokėtini mokesčiai, įskaitant, bet neapsiribojant, muitinės mokesčius ir / ar kitus mokesčius susijusius prekėmis, yra mokėtini Jūsų.

MŪSŲ SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

Slapukas Trukmė Tipas Apibūdinimas
__cfduid 1 mėnuo Būtinasis Saugumo slapukas iš CloudFlare.

TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Bet koks ginčas susijęs su kodesnikov.com ar Interneto svetaine yra sprendžiamas derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčo aukščiau nurodytu būdu, jis turi būti sprendžiamas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima Elektronine ginčų sprendimo sistema.